Skulpturjakt

Fagplaner

Lokal læreplan for kulturskolen er under utarbeiding som en del av arbeidet med ny nasjonal rammeplan for kulturskolen.

Ny nasjonal rammeplan for kulturskolen: "Mangfold og fordypning"

Kulturskoleplan Askim, Skiptvet, Spydeberg 2017 - 2020: "Stemt for framtid og opplevelser"

Del: