Musikal jul(186 of 271)

Teater

Gjennom improvisajson, lek og dramaøvelser får elevene utvikle sine ferdigheter i teatergruppene. Kulturskolen har to teatergrupper, 8 -11 år og 11 år...
Musikal Grease 2015 gutta-dks3

Musikalfag

Musikalfag er et fordypningstilbud som gir deg en unik mulighet til å utvikle sceniske ferdigheter, gjennom både sang, dans og teater. Elevplass tilde...